Regulamin portalu mamaibobasy.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z portalu www.mamaibobasy.pl zwany dalej portalem “Mama i bobasy”.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu należy zapoznać się z jego Regulaminem.

Właścicielem i administratorem jest firma FHU EVELAND Ewelina Molenda,

Nazwa, logo szata graficzna oraz treści są własnością Administratora.

Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Zasady korzystania z treści zawartych na portalu

Do korzystania z portalu potrzebne jest urządzenie połączone z siecią Internet, zawierające odpowiedni program do przeglądania – przeglądarka internetowa.

Z portalu internetowego “Mama i bobasy” mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 lat.

Użytkownik może korzystać z portalu w celach informacyjnych. Jakiekolwiek kopiowanie treści w celach zarobkowych i komercyjnych zabronione.

Użytkownik korzysta z portalu tylko i wyłącznie w celach osobistych.

Informacje i porady zawarte na portalu “Mama i bobasy” nie stanowią porady lekarskiej, porady prawnej, interpretacji urzędowej. Artykuły zawarte na portalu mają tylko i wyłącznie charakter informacyjny. Staramy się, by treści zawarte na stronie były prawdziwe i aktualne w dniu publikacji. W związku z tym, że materiały mają charakter ogólny, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania tych informacji przez Użytkownika, braki w zamieszczonej treści oraz za rezultaty podjętych działań.

Administrator nie gwarantuje ciągłego i bezawaryjnego dostępu do serwisu, zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu portalu na rzecz wykonania czynności naprawczych.

Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Administratora. Korzystanie przez Użytkownika z portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.